Monthly Archives: May 2013

Apologetika zla

XX i XXI vek su svakako doba sjajnog, veličanstvenog napretka nauke i tehnike i skokovitih pomaka koji su menjali svakodnevicu. Brojne ranije navike, običaji i pristupi su menjani ili se menjaju, kao zastareli ili zaostali. Prvi automobil sa motorom sa … Continue reading

Posted in Uncategorized | 13 Comments

Hrišćanska ljubav i druge laži

Treća knjiga Mojsijeva, 19:16-18: “Ne širi klevetu po svom narodu. Ne ustaj da proliješ krv svog bližnjeg. Ja sam Gospod. Ne mrzi na svog brata u svom srcu. Dužan si da ukoriš svog bližnjeg da ne bi nosio greh zajedno … Continue reading

Posted in Uncategorized | 41 Comments

Pogledaj bagru, anđele…

Danas, 10. maja 2013. godine, u simboličnih 12:44 časova, održan je slabo posećeni, no svakako glasni i agresivni skup u centru Beograda, a u organizaciji opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. Već sam taj podatak je zanimljiv, ako … Continue reading

Posted in Uncategorized | 47 Comments

Ja, antiteista

Ne mali broj puta moram ljudima da objasnim šta je to antiteista i zašto sam i ja jedan od njih. Neko razume, neko ne razume, neko makar želi da razume, neko uopšte ne želi da razume. Neko ne želi ni … Continue reading

Posted in Uncategorized | 245 Comments

Slepi kolosek…

Sećate se Beograda? Zanimljiv, šaren i kosmopolitski grad, jedan od centara Jugoistočne Evrope, neravnomerni, promenljivi spoj orijentalnog i srednjeevropskog duha i arhitekture, grad otvoren svima, nasmejan i u bedi, ponosan i u smeću, veliki i kada ga stisnu saobraćajne gužve, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments