Monthly Archives: September 2013

Čas nebeske ekonomije

Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara, jer ili će jednog mrzeti, a drugog voleti, ili će jednom biti privržen, a drugog prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. (Jevanđelje po Luki, 16:13) Još im je rekao: “Ne preterujte sa … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments